Interaktywna mapa

Z wiedzą za pan brat


 

 

 

 

Pod takim tytułem uczniowie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce rozpoczęli 23 listopada realizację projektu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Udział  w projekcie ma na celu  wyrównywanie dostępu do edukacji szkolnej.

Licealiści będą zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności na dodatkowych zajęciach  z: języka angielskiego, matematyki (2 grupy), chemii i geografii.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.