Interaktywna mapa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Sobiałkowo


 

W dniach od 02 do 27 października br. przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych – obręb Sobiałkowo. Droga ta, o długości 1,62 km i szerokości 4 m, łączy miejscowości Sobiałkowo i Woszczkowo. Przebudowana droga ma nawierzchnię z kruszywa kamiennego (granitowego). Prace zostały podzielone na trzy etapy. Wykonawcą pierwszego i trzeciego etapu robót była firma P.H.U. ”Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z Krobi. Pierwszy etap prac polegał na mechanicznym korytowaniu drogi na głębokość 15 cm. Drugi etap prac polegał na rozłożeniu (rozścieleniu) kruszywa kamiennego (granitowego) na drodze. Dostawcą kruszywa była firma „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna z Miejskiej Górki. Trzeci etap prac polegał na wyprofilowaniu drogi (nadaniu odpowiednich spadków) oraz mechanicznym zagęszczeniu nawierzchni drogi. Wykonawcą pierwszego i trzeciego etapu robót była firma P.H.U. ”Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z Krobi.

Łączny koszt przebudowy drogi  dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji  gruntów jako obręb Sobiałkowo wyniósł niespełna 200 tys. zł, z czego kwota 157.409,00 zł pochodzi ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Miejska Górka a Województwem Wielkopolskim umową nr 129/2017 z dnia 03.04.2017 r. oraz umową nr 327/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

 IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.