Interaktywna mapa

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce


 W poniedziałek 21 sierpnia  br., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej. Sesję przeprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz, Karol Skrzypczak złożył informacje o działalności międzysesyjnej. Omówił trzy progi pomocy dla mieszkańców, którzy ponieśli stratę w wyniku nawałnicy:

I – do 6 000 zł w przypadku, gdy jest utrata podstawowego sprzętu domowego, żywności, utrata możliwości korzystania z wody pitnej i utrata opieki medycznej czy na przykład dzieci są pozbawione opieki szkolnej.

II – do 20 000 zł w przypadku, gdy są straty poniesione w budynkach mieszkalnych. To, co służy podstawowej funkcji domu to dach, okna i drzwi to jest podstawowe wyposażenie budynku mieszkalnego.

III – do  200 000 zł w przypadku, gdy uległ zniszczeniu całkowicie budynek mieszkalny i trzeba go odbudować.

Omawiając sprawy bieżące, Burmistrz poinformował o podpisaniu umów:

- dofinansowania sali sportowej w kwocie 4 000 000 zł. Burmistrz zaproponował, aby dedykować salę Powstańcom Powstania Wielkopolskiego.  Burmistrz wyszedł z inicjatywa , aby Honorowy Patronat objął Prezydent.

- dofinansowania kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie w kwocie 4 000 000 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozpoczęcie prac to połowa września, zakończenie to koniec czerwca przyszłego roku. Przetarg wygrała firma „CHOD-DRÓG” Przemysław Andrzejewski z Krobi.

- dofinansowania kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach w kwocie 1 890 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

a. Zmiany uchwały Nr XXIII/125/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2017/2018”

b. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z ubezpieczeniem mienia

c. Zmiany uchwały Nr XV/80/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych.

d. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Miejska Górka.

W związku z wyczerpaniem porządku XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Zdzisław Goliński, dziękując za przybycie, zamknął obrady.

 

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.