Interaktywna mapa

Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka


Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Miejska Górka

W związku z prowadzeniem prac nad Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

 ANKIETA- pobierz tutaj

 Ankietę prosimy składać do dnia 25 sierpnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy:

jolanta.gierolinska@miejska-gorka.pl.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Miejska Górka  na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

                                                                                                                            

                                                            /-/ Burmistrz Miejskiej Górki


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.