Interaktywna mapa

Zapraszamy na spotkanie dotyczące opracowania diagnozy Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miejska Górka


 

 

Serdecznie zapraszamy w dniu:

 
21 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej OKSiAL na robocze spotkanie mające na celu
opracowania diagnozy Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miejska Górka.
Ujęcie koncepcji rewitalizacji wynika z potrzeby wzmocnienia i dowartościowania istniejących na
obszarze rewitalizacji potencjałów oraz usuwania (lub przynajmniej łagodzenia) deficytów rozwojowych.
 
Celem spotkań będzie:
 
- określenie deficytów, pojawiających się najczęściej problemów oraz ich skali natężenia,
- poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Miejska Górka,
- określenie wizji i kierunku działań rewitalizacyjnych.
 
A wszystko po to by podnieść poziom i jakość życia mieszkańców.
 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.