Interaktywna mapa

XXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce


 W poniedziałek 5 czerwca br., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej. Sesję przeprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz, Karol Skrzypczak złożył informacje o działalności międzysesyjnej. Burmistrz omówił inwestycje  m.in. o rozpoczęciu procedury związanej z przetargiem na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie i rozpoczęciu prac na ulicy 22 Stycznia.

Burmistrz również informował radnych o zmianach terminów inwestycji dotyczących ulicy Hubala, która byłaby realizowana w tym roku, natomiast ulica Nowa w Dąbrowie w przyszłym roku. W tej  chwili są prowadzone prace związane z wytyczeniem przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej Miejska Górka – Rawicz wraz z szacowaniem wartości działek. Kolejna ważna informacja dotyczyła rozpoczęcia prac związanych z budową sali gimnastycznej.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

- przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie aglomeracji Miejska Górka.

- przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miejska Górka i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miejska Górka (aglomeracja Pakosław).

Następnie radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2016 rok i jednomyślnie udzielili absolutorium burmistrzowi.

W związku z wyczerpaniem porządku XXII Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący, Zdzisław Goliński, dziękując za przybycie, zamknął obrady.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.