Interaktywna mapa

V Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas V


 9 maja już po raz piąty odbył się Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas V z gminy Miejska Górka i z gminy Krobia pod patronatem honorowym Burmistrza Miejskiej Górki oraz Burmistrza Krobi. W piątej edycji konkursu uczestniczyło piętnaścioro uczniów reprezentujących 6 szkół: Zespół Szkół w Dłoni, Zespół Szkół w Konarach, Szkołę Podstawową w Miejskiej Górce, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi oraz Zespół Szkół w Gostkowie.

Piątoklasiści, którzy w swoich szkołach zwyciężyli w eliminacjach szkolnych, w ścisłym finale mieli 45 minut na rozwiązanie testu złożonego z 10 zadań sprawdzających m.in. znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętność reagowania językowego czy wiedzę dotyczącą kultury, historii i geografii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zwycięzcą V Międzygminnego Konkursu Języka Angielskiego został Kamil Dykcik (ZSPiG w Krobi). II miejsce ex aequo zajęli: Maria Walczak (ZSPiG w Pudliszkach) i Wojciech Dykier (również ZSPiG w Pudliszkach).

Organizatorami konkursu były szkoły reprezentujące dwie gminy: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce oraz Zespół Szkół w Gostkowie, a koordynatorami konkursu były: Anna Bielerzewska, Mirosława Ciesielska i Julita Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce oraz Janina Porożyńska z Zespołu Szkół w Gostkowie.

Organizatorzy pragną podziękować za wsparcie w organizacji przedsięwzięcia oraz za ufundowanie nagród: Burmistrzowi Miejskiej Górki Panu Karolowi Skrzypczakowi, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Gostkowie oraz Zespołowi Szkół w Gostkowie.

Pragniemy również podziękować uczniom oraz ich nauczycielom za zainteresowanie konkursem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Nauczyciele języka angielskiego: Anna Bielerzewska, Mirosława Ciesielska, Julia Tomaszewska

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.