Interaktywna mapa

Umowa na budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce podpisana


 W końcu marca br. rozstrzygnięty został przetarg na budowę hali widowiskowo - sportowej w Miejskiej Górce. To największa z inwestycji, jakie Gmina Miejska Górka zrealizuje w obecnej kadencji samorządu. Pod względem wartości, będzie to drugie w historii gminy przedsięwzięcie inwestycyjne, po budowie kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce i Karolinkach.

Przetarg wygrała firma PKOB WEGNER Sp. z o. o. Spółka komandytowa z miejscowości Rudki w gminie Trzemeszno. Przedstawiła ona najkorzystniejszą spośród dziesięciu złożonych ofert, proponując wykonanie zadania za najniższą kwotę, wynoszącą 11.335.295,00 zł oraz pięcioletni okres gwarancji i rękojmi.

W dniu 06.04.2017r. Burmistrz Miejskiej Górki – Karol Skrzypczak wraz ze Skarbnikiem Gminy – Dorotą Lamperską podpisali umowę na realizację zadania ze zwycięzcą przetargu. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na koniec sierpnia 2018 r.

Hala widowiskowo - sportowa powstanie przy skrzyżowaniu ulic Ignacego Buszy i Marii Konopnickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie obu miejskogóreckich szkół. Znajdzie się w niej sala sportowa o długości 44 m i szerokości 24 m, z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz trybunami na 204 miejsca siedzące. Jej zaplecze stanowić będzie zespół sześciu szatni z umywalniami i węzłami sanitarnymi. Sala ma służyć przede wszystkim młodzieży szkolnej. Zastosowanie kurtyn umożliwi podzielenie jej na trzy części, co pozwoli na prowadzenie jednocześnie zajęć wychowania fizycznego w trzech grupach. Natomiast w okresie pozalekcyjnym hala będzie miała szeroką ofertę dla ogółu mieszkańców gminy.

W obiekcie powstanie również część przeznaczona do treningów sportowych i zajęć fitness, składająca się z salki do ćwiczeń, pomieszczenia z urządzeniami cardio, sauny oraz kompletu szatni z sanitariatami. Znajdą się w nim także cztery sale lekcyjne, w których prowadzone będą zajęcia komputerowe i językowe.

Zaprojektowane zostały również pokoje dla nauczycieli (trenerów) i opiekuna obiektu oraz inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania hali. Przewidziano też budowę podjazdu, sanitariatów i szatni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.  

            Ponadto projekt obejmuje wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,  a także zagospodarowanie terenu wokół hali, czyli budowę dróg wewnętrznych, chodników, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i postojowych dla rowerów oraz posadzenie zieleni.

Gmina ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek inwestycyjny na kwotę 4 mln złotych złożyła w końcu marca br., bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Program ten przewiduje dofinansowanie przede wszystkim budowy obiektów zlokalizowanych przy szkołach, w gminach, które nie posiadają pełnowymiarowej hali sportowej. Projekt hali widowiskowo-sportowej wpisuje się w jego założenia, bardzo liczymy więc na uzyskanie wsparcia finansowego. Wyniki tegorocznego naboru wniosków mają być ogłoszone w sierpniu br. 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.