Interaktywna mapa

Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji


 Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):  

1. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 r.,

2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2017/2018, zostaną podane do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci te nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkoły.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.