Interaktywna mapa

Zaproszenie na szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy


 W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych beneficjentów oraz osoby z grup defaworyzowaych- kobiety i osoby w wieku 50+.

Szkolenie to odbędzie się w  piątek 7 kwietnia 2017r. o godzinie 13.00  w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie ul. Powstańców Wlkp 43
 
Serdecznie zapraszamy!
 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.