Interaktywna mapa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko


 W dniach od 30 września do 15 listopada br. przebudowano drogą dojazdową do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówku. Droga ta, o długości 1,18 km i szerokości 4 m, łączy wieś Roszkowo z drogą wojewódzką nr 434. Przebudowana droga ma nawierzchnię z kruszywa kamiennego (bazaltowego). Pierwszy etap prac, polegający na rozłożeniu (rozścieleniu) kruszywa na drodze, wykonali mieszkańcy wsi Roszkowo. Pracami koordynował Sołtys wsi Roszkowo – Mirosław Śmierzchała. Materiał na drogę został zakupiony przez Gminę Miejska Górka. Drugi etap prac, polegający wyprofilowaniu drogi (nadaniu odpowiednich spadków) oraz mechanicznym zagęszczeniu nawierzchni drogi, wykonało Przedsiębiorstwo Transportowo-Produkcyjno-Handlowe „Wawtrans” Dawida Wawrzyniaka z Góreczek Wielkich. Łączny koszt przebudowy drogi  dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji  gruntów jako obręb Roszkowo, Roszkówko wyniósł 145 tys. zł, z czego kwota 123 tys. zł pochodzi ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Miejska Górka a Województwem Wielkopolskim umową nr 131/2016 z dnia 30.03.2016r.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.