Interaktywna mapa

"Rodzina 500+" - WNIOSEK DO POBRANIA


UWAGA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce - świadczenia rodzinne - uprzejmie informuje, iż w miesiącu sierpniu 2017 r., będzie można złożyć lub pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 w pokoju nr 5 i 6. 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. 

Program „Rodzina 500 +” jest to świadczenie wychowawcze przyznane na każde drugie i kolejne  dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 

Wniosek - pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenia zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu „Rodzina 500 +” wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Informator - pobierz

Informator rodzina - pobierz

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.