Interaktywna mapa

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich

 

W ostatnich dniach marca Gmina Miejska Górka złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Przygotowane w Urzędzie Miejskim wnioski zostały pozytywnie ocenione przez zespół oceniający i zakwalifikowane je do współfinansowania.
 
Pierwszy z nich „ Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie wokół nich w siedmiu miejscowościach gminy Miejska Górka” uzyskał maksymalną liczbę punktów, czyli 7 i znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej.
Drugi z wniosków złożony przez Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce pod nazwą
„ Rozbudowa i przebudowa ośrodka Kultury w Miejskiej Górce znalazł się na 133 miejscu z 5 punktami.
 
Pierwszy z projektów obejmuje remont świetlic wiejskich w Kołaczkowicach, Oczkowicach, Roszkowie, Rozstępniewie, Zakrzewie, Niemarzynie i Rzyczkowie. Prace jakie maja zostać wykonane to: wymiana podłóg i okien, przebudowa dachu oraz zmiana elewacji. Ponadto mają powstać place zabaw i boiska sportowe. Całkowity koszt inwestycji planuje się na
1 307 000,00 z. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 500 000 zł.
Drugi z wniosków obejmuje przebudowę i rozbudowę miejskogóreckiego Ośrodka Kultury (Strzelnicy). Projekt przewiduje dobudowę biblioteki wraz z czytelnią, remont posadzki, wymianę całego dachu oraz zmianę elewacji. Zakładany koszt inwestycji to 1 430 000,00zł. W tym przypadku również maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 500 000 zł.
 
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na rok 2010.
 
 

 

 

 

 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.