Interaktywna mapa

Ogłoszenie - Uczeń na wsi

 

Gmina Miejska Górka informuje, że była realizatorem obszaru A pilotażowego programu ,,UCZEŃ NA WSI” mającego na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.
 
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, uczęszczające do szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
           
Program współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu Gmina Miejska Górka otrzymała 53 559,94 zł, które przeznaczono na sfinansowanie kosztów nauki na rok szkolny 2008/20009.
Termin składania wniosków upłynął 30 września 2008 r.
           
Umowy z Wnioskodawcami zostały podpisane 12 stycznia 2009 r.
Dofinansowaniem zostało objętych 55 osób, któreotrzymały wsparcie na podstawie przedstawionych faktur. W szkole podstawowej kwota dofinansowania wyniosła
17 652,21 zł, w gimnazjum - 17 157,48 zł natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 13 109,98 zł.
           
Pomoc przyznana jednej osobie uczęszczającej:
-         do szkoły podstawowej wynosiła 842,80 zł ;
-         do gimnazjum wynosiła 842,80 zł ;
-         do szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego wynosiła
1 404,66 zł ;
-         do szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkiem uiszczania czesnego wynosiła
1 685,60 zł.
 


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.