Interaktywna mapa

Ogłoszenie - Śpiewająca Polska

 

 

 

 
 
Gmina Miejska Górka przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Śpiewająca Polska” Program realizowany jest od 2 marca do 18 grudnia 2009 r. ( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej: lipiec/sierpień) tj. 31 tygodni.
 
Program ma na celu wsparcie rozwoju szkolnych chórów, odnowienie chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację artystyczna dzieci i młodzieży.
 
Cele programu realizowane są poprzez:
-                     zapewnienie szkołom objętym programem finansowania godzin dydaktycznych, w czasie których realizowane są zajęcia z chórem,
-                     zapewnienie opieki merytorycznej i metodycznej osobom prowadzącym zajęcia , kierującym chórami w szkołach objętych Programem, warsztaty mające na celu podnoszenie kwalifikacji dyrygentów,
-                     organizowanie przeglądów, festiwali, itp. oraz animowanie ruchu chóralistyki szkolnej,
-                     działania promocyjne, wydawnicze i inne związane z chóralistyką.
 
Program jest realizowany w Przedszkolu w Miejskiej Górce oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.
 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach chóru. Mają możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, poznawania techniki śpiewu oraz doskonalenia swoich wokalnych umiejętności. Uczestniczą w zajęciach kształcących poczucie rytmu, nabywają umiejętności gry na różnych instrumentach perkusyjnych.
 
Chóry działające w Przedszkolu oraz w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce swoimi występami uświetniają uroczystości przedszkolne, szkolne jak i środowiskowe.
 


 

OGŁOSZENIE

Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.