Interaktywna mapa

Budowa skateparku i kortu tenisowego


Trwają prace przy budowie skateparku i kortu tenisowego. Obiekty mają powstać pomiędzy Placem Powstańców Wlkp., a Zespołem Szkół w Miejskiej Górce.

W kwietniu została podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji. Dzięki temu Gmina otrzyma kwotę 162 tys. 820 zł z programu LEADER, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skatepark będzie miał wymiary 25x17 metrów. Płytę betonową, na której zostaną umieszczone elementy, wykonała w maju w ramach darowizny firma WALBET z Miejskiej Górki.

Obok skateparku powstanie kort tenisowy ze sztucznej trawy oraz chodnik łączący Plac Powstańców ze szkołą. Dzięki temu dzieci będą mogły szybciej i bezpieczniej do niej dotrzeć. Skatepark i kort będą ogrodzone oraz oświetlone. Wybudowana zostanie także kanalizacja odwadniająca oba obiekty.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 404 tys. zł. Wybudowane obiekty będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Budowa skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.