Interaktywna mapa

Droga śladowa w Konarach


W Konarach obok stawu, powstanie droga śladowa. W ramach zadania ułożone zostaną dwa rzędy płyt (tzw. „dwa ślady”), na odcinku ponad 250 metrów, tj. od końca asfaltu na „zapłociu”, do ostatniego zabudowania, w kierunku Góreczek Wielkich.

Budowa dróg śladowych polega na ułożeniu dwóch pasów jezdnych z betonowych płyt o wymiarach 80x120 cm oraz wypełnieniu tłuczniem przestrzeni pomiędzy płytami i obok nich. Zadanie wykonuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sobiałkowie. Płyty zostały zakupione ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi.

 

 


Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.