Interaktywna mapa

Powstanie altana w Roszkówku


Na początku sierpnia br. burmistrz Karol Skrzypczak wraz ze skarbnikiem Gminy Dorotą Lamperską podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego umowę na dofinansowanie altany ogrodowej w Roszkówku.

Jest to zadanie z zakresu małych projektów, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska.  Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 25 tys. zł.

Wykonawca robót zostanie wyłoniony w drodze przetargu, który Gmina już ogłosiła. Jego rozstrzygnięcie nastąpi we wtorek, 26 sierpnia.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.