Interaktywna mapa

Uroczyste otwarcie Orlika


 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Miejskiej Górce został uroczyście otwarty 10 czerwca 2009 roku.
 
W uroczystości na zaproszenie burmistrza udział wzięli: Pełnomocnik Wojewody ds. organizacji Euro 2012 w Poznaniu Krzysztof Jarczyński, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Mariusz Kubiak i Adam Wysocki, posłowie na Sejm RP Wiesław Szczepański i Wojciech Ziemniak, radni Województwa Wielkopolskiego Marian Poślednik i Zbigniew Haupt, Starosta Rawicki Zdzisław Maćkowiak, Wicestarosta Rawicki Zygmunt Wolny, radni Gminy Miejska Górka, sołtysi oraz wielu innych gości.
 
O istocie uprawiania sportu, funkcji i roli boisk, a także o historii powstania boiska Orlik mówił Burmistrz Karol Skrzypczak. Poinformował wszystkich obecnych, iż całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 mln złotych w tym otrzymana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniosła 666 tysięcy złotych.
„Orlik” zgodnie z założeniami rządowego programu jest kompleksem boisk ogólnodostępnych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W Miejskiej Górce powstał kompleks wyposażony w boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę i koszykówkę) o wymiarach 19,1m x 32,1m wykonane z nawierzchni poliuretanowej oraz w boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m
Burmistrz w imieniu samorządu Miejskiej Górki podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji.
 
Przemówienia wygłosili również: Krzysztof Jarczyński – Pełnomocnik Wojewody, posłowie Wiesław Szczepański i Wojciech Ziemniak, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Kubiak, radny województwa wielkopolskiego Marian Poślednik, a także Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Tomkowiak i Prezes Klubu Sportowego SPARTA Tadeusz Błochowiak.
Wszyscy zgodnie podkreślili znaczenie sportu dla rozwoju młodzieży oraz składali gratulacje władzom gminy za zaangażowanie w budowę boiska. Przybyli goście przekazali również piłki do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia boiska dokonali: Burmistrz Karol Skrzypczak, Pełnomocnik Wojewody Krzysztof Jarczyński oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marian Poślednik.
 
Nowo otwarty kompleks poświęcił proboszcz miejskogóreckiej parafii ks. Marian Podlarz.
W dalszej części uroczystości burmistrz wraz z zaproszonymi gośćmi potwierdził otwarcie boiska poprzez oddanie symbolicznych strzałów do bramki.
 
Otwarciu towarzyszył występ zespołu tanecznego Perfect oraz Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „ORLIK”.
 
 

                             

 

                             

                              

                                

                              

 

                              

 

                              

 

                              

                           

 

                              

 

                              

 

                              

 

                              

 

                              

 


Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.