Interaktywna mapa

W Gminie Miejska Górka staną wiatraki


Na terenie naszej gminy ma powstać siedem farm wiatrowych, w każdej z nich znaleźć się ma po kilkanaście wiatraków. Łącznie, na terenie gminy planowana jest budowa 92 siłowni wiatrowych- 14 w Roszkowie, 7 w Gostkowie, 13 w Sobiałkowie, 10 w Kołaczkowicach, 14 w Piaskach, 22 w Konarach i 12 w Dłoni.

Cztery plany zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych „Kołaczkowice”, „Gostkowo”, „Roszkowo” i „Sobiałkowo” są już uchwalone. Trzy pozostałe: „Konary”, „Piaski” i „Dłoń” zostały przegłosowane przez radnych, podczas listopadowej sesji. Jednak w styczniu Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł o nieważności podjętych uchwał. Uwagi, wniesione przez Wojewodę dotyczyły w większości uszczegółowienia zapisów.

Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek, projekty te zostały ponownie wyłożone do wglądu oraz poddane pod dyskusję.

W piątek, 7 marca br. upłynął termin wyłożenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko, z którymi można się było zapoznać w siedzibie naszego Urzędu. Natomiast uwagi i wnioski do opracowanych projektów można składać do dnia 28 marca br.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.