Interaktywna mapa

Powstanie altana ogrodowa oraz dwa place zabaw


Pod koniec stycznia br. gmina Miejska Górka złożyła do Gościnnej Wielkopolski wnioski o dofinansowanie budowy  altany ogrodowej w Roszkówku oraz doposażenie placu zabaw w Miejskiej Górce i Sobiałkowie. Na każdy projekt gmina otrzyma po 25 tys. zł.

Altana ogrodowa w Roszkówku ma powstać w centrum wsi, na działce przy placu zabaw, którą gmina uzyskała kilka lat temu nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Będzie to altana drewniana, o kształcie sześciokąta, pokryta gontem bitumicznym. W przyszłości ma służyć jako miejsce spotkań mieszkańców w czasie zebrań wiejskich oraz wspólnego spędzania wolnego czasu w czasie letnim.

Plac zabaw w Miejskiej Górce powstanie na ul. Bema, na terenie przy torze kolejowym, obok hydroforni. W Sobiałkowie będzie się mieścił na zasypanym stawie, przy figurze. W ramach projektów, istniejące już place zostaną doposażone w nowe elementy zabawowe oraz ogrodzone płotem.

17 lutego br. na posiedzeniu Rady LGD, które odbyło się w Pępowie, jej członkowie ocenili wnioski. Altana w Roszkówku otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł, natomiast dwa pozostałe projekty (plac zabaw w Miejskiej Górce i Sobiałkowie) zostały umieszczone na pierwszym i drugim miejscu listy rezerwowej do otrzymania dofinansowania. Gminę Miejska Górka na tym spotkaniu reprezentował burmistrz Karol Skrzypczak oraz Piotr Poprawa, kierownik ds. Inwestycji.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.