Interaktywna mapa

Przetarg na kanalizację sanitarną w Dąbrowie


25 lutego br. Gmina Miejska Górka ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa. Będzie to największe tegoroczne zadanie inwestycyjne gminy. 

Planowany zakres prac obejmuje bowiem budowę: dwóch rurociągów tłocznych, ponad czterech kilometrów sieci grawitacyjnej, pół kilometra przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanej na ul. Kościuszki.

Kanalizacja na drogach powiatowych (ul. Dubińska oraz droga w kierunku Niemarzyna do ul. Nowej) prowadzona będzie poboczem, z wyjątkiem ok. 100 m odcinka, gdzie zbudowana zostanie w asfalcie. Na drogach gminnych (ul. Kościuszki, Nowa i Ogrodowa) również zlokalizowana zostanie w jezdni. Wybudowanie kanalizacji na ul. Kościuszki spowoduje w dużym stopniu zniszczenie asfaltu, dlatego po jej wybudowaniu droga ta będzie miała nową nawierzchnię na całej swojej szerokości.

Projekt dofinansowany zostanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w kwocie  1 992 247,00 zł. Pozostała należność uzupełniona zostanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Prace mają potrwać do 30 kwietnia 2015 r., przy czym 60% tego zadania ma być wykonane do końca listopada tego roku.

Oferty można składać do dnia 17 marca 2014 r., do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.