Interaktywna mapa

Centrum rekreacji i wypoczynku w Roszkowie


W połowie kwietnia rozpoczęto prace budowlane, związane z wykonaniem altany ogrodowej dla mieszkańców Roszkowa. Projekt realizowany w ramach zadania pn.: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”, ma stać się centrum spotkań wiejskich, integrować miejscowe środowisko oraz zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość czynnego, rodzinnego wypoczynku.

Altana o kształcie sześciokąta, z paleniskiem wewnątrz, zostanie wykonana z drewna pomalowanego impregnatem. Jej kubatura wyniesie 186,77 m3, a powierzchnia użytkowa 52,61 m2. Nawierzchnia i chodnik do altany, która będzie się mieściła pomiędzy stawem a świetlicą wiejską, zostanie wyłożona kostką brukową.

W marcu tego roku przeprowadzono przetarg, na który wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Włodzimierza Kowalskiego z Kobylina. Zaoferowała ona wykonanie altany za kwotę niespełna 51 tys. zł.

Na realizację projektu nasza gmina uzyskała dofinansowane ze środków unijnych, w ramach programu LEADER.  Było to możliwe dzięki członkostwu w Lokalnej Grupie Działania Gościnna Wielkopolska.

Pierwszą imprezą, jaką planuje się wykonać w nowej altanie jest 50-lecie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które ma odbyć się już na początku maja bieżącego roku.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.