Interaktywna mapa

Gospodarowanie odpadami komunalnymi


Ważne informacje

Urząd Miejski w Miejskie Górce
Wydział Komunalny
tel. (65) 54 74 507 wew. 107

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
tel. (65) 52 94 934
serwis internetowy: www.kzgrl.pl

Pliki do pobrania:

 • Informacje dotyczące wdrożenia systemu gospodarowania odpadamipobierz
   
 • Harmonogramy odbioru odpadów dla Gminy Miejska Górka - pobierz
 • Deklaracjapobierz
   
 • Oświadczenie o zmianie właściciela - pobierz
   
 • Wniosek o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie - pobierz

 • Stawki opłat - pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka - pobierz

 • Pytania i odpowiedzi - pobierz

 • Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - pobierz
   
 •  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - pobierz
 • Jak segregować odpady? - pobierz
   

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka (14.05.2013)

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka  (9.12.2014)


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.