Interaktywna mapa

Powrót do prac po przerwie zimowej


Po przerwie zimowej firma PHU EKO-KAN-GAZ  Jan Tokarski z Ostrowa Wielkopolskiego, wykonująca kanalizację sanitarną w Oczkowicach, powróciła do robót budowlanych. Obecnie w tej wsi realizowany jest ostatni etap prac. Po ich zakończeniu i wykonaniu przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków przez firmę ENEA Operator Sp. z o. o. mieszkańcy Oczkowic i części Dłoni (bloki) będą mieli możliwość podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej. Nastąpi to w połowie bieżącego roku.

Przypomnijmy, że zakres realizowanego zadania obejmuje również wybudowanie dwóch brakujących odcinków w Konarach, prowadzących od świetlicy wiejskiej w kierunku Sobiałkowa (tzw. Hallerowo) oraz od skrzyżowania z drogą na Piaski w kierunku Grąbkowa. Całe zadanie ma zostać zakończone w  sierpniu tego roku.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 mln 230 zł, z czego 75% kwoty netto sfinansowane zostanie ze środków unijnych z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.