Interaktywna mapa

Wniosek o dofinansowanie na remont kościoła poewangelickiego na 24 miejscu.

 

W listopadzie ubiegłego roku Gmina Miejska Górka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2 156 350,00 zł. na remont kościoła poewangelickiego z funduszy europejskich Działania 6.2
„ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
Pomimo, że zabytek stanowi własność Skarbu Państwa, w trosce o cenny, ale niszczejący zabytek gmina podjęła działania jego modernizacji i zagospodarowania. Drewniany kościółek miałby być zaadoptowany na Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Stworzenie muzeum dałoby możliwość zgromadzenia eksponatów i pamiątek z czasów powstania w jednym miejscu, a także możliwość organizowania w nim wystaw oraz innych imprez kulturalnych.
Projekt został poddany zarówno ocenie formalnej jak i strategicznej i znalazł się na wysokim 24 miejscu listy rankingowej. Pomimo, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oceny Projektów ze względu na ograniczone środki finansowe nie został wybrany do dofinansowania i obecnie znajduję się na 11 miejscu listy rezerwowej.
Ponieważ zabytek ma duże znaczenie historyczne dla gminy nadal będziemy zabiegać o pozyskanie środków finansowych na modernizację i naprawę obiektu

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.