Interaktywna mapa
2015-01-27 | Zwrot podatku akcyzowego 2015
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w termini...
2015-01-21 | Koncert Noworoczny "Muzyka jest mową duszy"
Koncert Noworoczny już na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych, organizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. W niedzielne popołudnie w sali Ośrodka ...
2015-01-20 | Jubileusz Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO
Okolicznościowa impreza, zorganizowana z okazji 10 – lecia działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce, odbyła się 10 stycznia br. w hali Klubu Sportowego SPART...
2015-01-20 | Orkiestra zagrała również w Dłoni
Dnia 11 stycznia 2015r., tak jak i w wielu innych miejscach w Polsce, również  w Dłoni grała WOŚP. Organizacją zajęli się dyrektor oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dłoni. Wszystko zaczęło s...
2015-01-16 | Informacja o wyrobach zawierających azbest
  K O M U N I K A T Burmistrz Miejskiej Górki uprzejmie przypomina mieszkańcom, że: 1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn...
2015-01-13 | Plac zabaw na ul. Bema
Na początku roku zakończono budowę placu zabaw na ul. Bema w Miejskiej Górce. W ramach zadania zamontowano m.in.: huśtawkę, duży element zabawowy ze zjeżdżalnią, piaskownicę, ławki, kosze i stojaki na...
2015-01-09 | 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
W Miejskiej Górce uczczono 96. rocznicę  wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pod obeliskiem, upamiętniającym powstańczy zryw oraz przy pomniku Powstańców na cmentarzu parafialnym władze samorządow...
2015-01-09 | Poświęcenie odnowionego Pomnika–Zbiorowej Mogiły Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy I wojny światowej, Kołaczkowice – 5 stycznia 2015r.
Uroczyste wydarzenie w Kołaczkowicach rozpoczęło się mszą św., podczas której ks. prob. Piotr Przydrożny mówił m. in. o znaczeniu zwycięskiego powstania i o poszanowaniu Ojczyzny. Po mszy odświętny or...
2015-01-08 | Karta Dużej Rodziny 2015
   Załączniki: Nowy wniosek Karty Dużej Rodziny - pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz  Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu - pobierz...
2015-01-07 | Ostatnia edycja unijnego projektu „Mogę – Potrafię – Teraz ”.
W dniu 5 grudnia 2014 r. zakończyła się ostatnia edycja unijnego projektu „Mogę – Potrafię – Teraz ”. Wzięło w nim udział 10 osób, w tym 8 osób bezrobotnych i 2 niepełn...
2015-01-07 | UWAGA!!! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w Gminie Miejska Górka
Komunalny  Związek  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego pragnie poinformować, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów ...
2014-12-30 | Powstaną nowe place zabaw
W Miejskiej Górce na ul. Bema oraz na zasypanym stawie w Sobiałkowie powstaną nowe place zabaw. Obecnie trwa ich budowa. Wykonawcą inwestycji w Miejskiej Górce jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Api...
2014-12-23 | Świąteczno-noworoczne spotkanie
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok są okazją do wspólnego spotkania, złożenia życzeń i podsumowania mijającego roku. Tradycyjnie już od kilku lat w Miejskiej Górce odbywa się świąteczno-noworocz...
2014-12-22 | II Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
W środę 17 grudnia 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Poprowadził ją Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Burmistrz Karol Skrzypczak złożył...
2014-12-16 | Konferencja podsumowująca projekt: "Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych"
11 grudnia 2014 r. na Świętej Górze koło Gostynia odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którego nasza Gmina była uczestnikiem, pn.: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rz...
2014-12-12 | Z działalności GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w Miejskiej Górce
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez cały rok kalendarzowy. Najwięcej zadań wynika z 3 punktu, który dotyczy prowadzenia profilaktycznej działalnoś...

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.