jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 04 listopada 2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka - wyłożenie do pub

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka - wyłożenie do pub - zdjęcie

Informujemy, że w dniach od 28 października br. do 20 listopada br. wyłożony został do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka. Można się z nim zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, pokój nr 17 (I piętro, Wydział Komunalny) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka

Uwagi lub wnioski do projektu planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@miejska-gorka.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 07 grudnia 2020 r.

Ponadto informujemy, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. w budynku hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce przy ul. Buszy 22, o godz. 16.30.