Opublikowano 28 listopada 2018

Trzecia edycja Konkursu Piosenki ŚPIEWAM BO LUBIĘ już za nami!

Trzecia edycja Konkursu Piosenki ŚPIEWAM BO LUBIĘ już za nami! - zdjęcie

Z udziałem czterdziestu trzech wykonawców, 25 listopada br., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbył się finał trzeciej edycji Konkursu Piosenki ŚPIEWAM BO LUBIĘ.
W gronie zaproszonych na imprezę gości byli między innymi: sprawujący nad nią patronat honorowy burmistrz Karol Skrzypczak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk oraz radni Marian Rapiori Bernard Cieślak.
Podczas konkursu, mającego na celu między innymi odkrywanie i promowanie młodych talentów, wystąpiły dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół miejskogóreckiej gminy, w kategoriach wiekowych: 4 - 6, 7 - 9, 10 - 13 oraz 14 - 16 lat. Ich umiejętności wokalne i sceniczne oceniało profesjonalne jury, w którym zasiadali:Tomasz Raczkiewicz, kontratenor, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu i Grażyna Neimann, dyrygent chóru "Miriam" w Rawiczu.


W grupie przedszkolaków pierwsze miejsce wyśpiewała Julia Skorupka z Niemarzyna. Drugą nagrodę jurorzy przyznali Stefanii Waleńskiej z Gogolewa, a trzecią otrzymała Julia Dolata z Kołaczkowic. Wyróżnieni zostali Marcel Wawrzyniak z Miejskiej Górki i Maria Jankowiak z Konar.
W kategorii 7 - 9 lat zwyciężyła Michalina Mądra z Dłoni. Na miejscu drugim znalazł się Bartosz Niewiadomski z Woszczkowa, a trzecia nagroda przypadła w udziale Blance Wolsztyniak z Oczkowic. Wyróżnienia otrzymali Ignacy Sidor i Aleksandra Kaniewska z Miejskiej Górki.
Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy w wieku 10 - 12 lat. Najwyższe oceny z ich grona i równorzędne pierwsze nagrody otrzymały od jurorów Karina Wyrzykiewicz z Niemarzyna i Kinga Snela z Oczkowic. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo Aleksandra Krzyżoszczak z Konar i Julia Dopierała z Miejskiej Górki, a trzecią pozycję zajęła Michelle Szablicka z Konar. Wyróżnione zostały Wiktoria Jarus i Magdalena Pągowska z Gogolewa.
Jury postanowiło nie przyznawać pierwszej i drugiej nagrody w kategorii 13 - 16 lat. Spośród najstarszych wokalistek najlepiej wypadła Katarzyna Krzyżoszczak z Konar. Wyśpiewała ona trzecie miejsce, a ponadto nagrodzona została przez Tomasza Raczkiewicza zaproszeniem na warsztaty wokalne do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wyróżnienia w tej grupie otrzymały Aleksandra Szwarc i Katarzyna Wiśniewska z Miejskiej Górki.
Warto dodać, że trzy uczestniczki konkursu, w nagrodę wystąpią w Koncercie Operetkowym, który odbędzie się 6 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej OKSiAL, a jednym z jego wykonawców będzie juror T. Raczkiewicz.
Statuetki, dyplomy i nagrody książkowe laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu wręczali: burmistrz Karol Skrzypczak, wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk, radni Marian Rapior i Bernard Cieślak oraz Marek Stach, dyrektor OKSiAL.