jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 05 listopada 2020

Zakończenie budowy drogi śladowej w Dąbrowie

Zakończenie budowy drogi śladowej w Dąbrowie - zdjęcie

W październiku zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie. Droga ta stanowi łącznik pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dubińską. W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 140 metrów i szerokości 4 metrów.

Utwardzona droga składa się z „dwóch śladów”, czyli dwóch rzędów betonowych płyt, ułożonych od siebie w odległości jednego metra. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniona została kruszywem kamiennym.

Wykonawcą robót była firma Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK” z Konar, która zrealizowała tę inwestycję za 20.620,00 zł. Dodajmy, że płyty drogowe Gmina zakupiła w ramach oddzielnego przetargu.

Zadanie dofinansowane jest z dotacji pochodzącej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.