Strzelnica Bractwa Kurkowego (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce)

Jest to budynek o dużym znaczeniu dla historii miasta, gdyż związany jest z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, założonym w Miejskiej Górce w 1820 r. Organizacja ta skupiała w swych szeregach rzemieślników oraz innych zacnych obywateli.

Wcześniej, w miejscu obecnego obiektu, znajdował się stary budynek strzelnicy wzniesiony prawdopodobnie na początku XIX w. Sto lat później drewniany obiekt o ścianach wypełnionych gliną przedstawiał bardzo zły stan techniczny i nie był już reprezentatywny. W 1924 r. Bractwo postanowiło zbudować nowy obiekt, rozbudowany później w 1927 r. o dużą salę widowiskową z pomocą wszystkich działających na terenie miasta organizacji i stowarzyszeń świeckich, jak i kościelnych. O funkcji i pierwotnym gospodarzu obiektu do dzisiaj przypomina chorągiewka z kapeluszem z piórkiem umieszczona na wieżyczce.

 Jest to obiekt murowany o rozczłonkowanej, malowniczej bryle, składający się z trzech połączonych ze sobą budynków ustawionych na planie litery L. Największy budynek (1927r.) z dużymi, pionowymi oknami w części frontowej posiada cechy modernizmu, mieści wewnątrz obszerną salę widowiskową z drewnianą galerią posiadającą zdobienia ciesielskie. Do 1939 r. obiekt był miejscem spotkań i uroczystych zawodów braci kurkowych, a także miejscem zabaw społeczności Miejskiej Górki. W budynku funkcjonował wyszynk, później także Miejska Biblioteka Publiczna. W sali widowiskowej w czasie okupacji hitlerowskiej przez jedną zimę urządzono przejściowy obóz jeniecki dla żołnierzy francuskich, których wykorzystywano do prac porządkowych w mieście. Po wojnie budynek funkcjonował jako Gminny Dom Kultury.

W ostatnim czasie budynek przeszedł kapitalny remont i modernizację, w celu dostosowania go do nowych funkcji Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.