Opublikowano 14 lutego 2020

Ścieżka pieszo-rowerowa Miejska Górka – Kobylin w planach

Ścieżka pieszo-rowerowa Miejska Górka – Kobylin w planach  - zdjęcie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy i Autostrad - Oddział Poznań ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy prawie 18 km odcinka drogi krajowej nr 36, pomiędzy Miejską Górką, a Kobylinem. W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowlany, który przewidywać ma m.in.: wzmocnienie konstrukcji jezdni do 115 kN/oś, wykonanie stosownych poszerzeń drogi oraz wykonanie 16 lewoskrętów na skrzyżowaniach (m.in. dwóch w Sobiałkowie, jednego w Topólce i siedmiu w Dłoni), przebudowę poboczy, wpustów ulicznych, przepustów na rowach, budowę 4 zatok autobusowych (dwóch w Topólce oraz dwóch w Dłoni – Huby Drugie), budowę chodników, przebudowę parkingu w Topólce, doświetlenie przejść dla pieszych, a także wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości drogi.

Najbardziej cieszy nas właśnie plan budowy przez GDDKiA ścieżki pieszo-rowerowej, o którą zabiegaliśmy. Ścieżka rozpocząć ma się w miejscu planowanego i zgodnego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego początku obwodnicy Miejskiej Górki, tj. w okolicach ogródków działkowych, przy zjeździe do Sobiałkowa.

Termin wykonania dokumentacji to niespełna 2 lata od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.