Opublikowano 21 sierpnia 2019

Rozstępniewo i Gostkowo wkrótce zostaną skanalizowane

Rozstępniewo i Gostkowo wkrótce zostaną skanalizowane - zdjęcie

 

W dniu 9 sierpnia burmistrz Karol Skrzypczak wraz ze skarbnikiem Dorotą Lamperską podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rozstępniewo i Gostkowo.

W ramach zadania powstanie łącznie ok. 8 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Dokładna wartość znana będzie po wykonaniu projektu budowlanego, gdyż zadanie to realizowane będzie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” (czyli wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie wykonać inwestycję).

Przetarg na wykonanie tego zadania ogłoszony zostanie jesienią. Kwota dofinansowania wyniesie 3,7 mln zł i będzie pochodzić z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.