Opublikowano 04 grudnia 2019

Rozkład godzin pracy aptek w Powiecie Rawickim

Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31grudnia 2020 r. - pobierz

Harmonogram aptek dostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Powiecie Rawickim od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dyżury w porze nocnej od godz. 22.00 -24.00 - pobierz