jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce - świadczenia rodzinne - uprzejmie informuje, że możliwe jest pobieranie i składanie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. 

Świadczenie wychowawcze (Program 500+) zostało przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.