jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 01 lipca 2021

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie - zdjęcie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA MIEJSKA GÓRKA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że w terminie od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 16 lipca 2021 r. w Gminie Miejska Górka prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci, które z różnych przyczyn nie brały udziału w naborze w terminie podstawowym.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko w podmiotach oświatowych, które dysponują wolnymi miejscami a są to:

1.     Przedszkole w Konarach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach,

2.     Przedszkole w Dłoni w Zespole Szkół w Dłoni,

3.     Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób elektroniczny i będzie odbywała się z wykorzystaniem aplikacji „Nabór do przedszkoli” firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces naboru.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN. Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/miejskagorka