jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Program 300+

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie w Gminie Miejska Górka  będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, tel. bezpośredni: (65) 322 58 29

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca Wniosek o świadczenie z programu można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie