Opublikowano 06 lipca 2020

Podpisanie umowy na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie

Podpisanie umowy na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie - zdjęcie

W czwartek, 02 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu burmistrz Karol Skrzypczak, skarbnik Dorota Lamperska oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski podpisali umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Sobiałkowie, na tzw. „Zapłociu”. Ta część wsi nie została skanalizowana w latach 2017 – 2018, gdyż wtedy nie spełniała określonej normy (współczynnika 120 mieszkańców na 1 km sieci) i nie mogła być dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W związku z tym w 2019 r. nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i otrzymała je z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 488 tys. zł. W PROW w/w współczynnik nie musi być spełniony. W ramach zadania wybudowane zostanie 800 metrów kanalizacji oraz 100 metrów wodociągu.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 950 tys. zł, z czego 63,63% stanowi uzyskane dofinansowanie. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.