jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 04 grudnia 2020

Odeszły od nas ...

Odeszły od nas ... - zdjęcie

W dniu 17 listopada odeszły od nas - Franciszka Mrukowska, była sołtys wsi Piaski oraz Gabriela Ratajska – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górce.

Śp. Franciszka Mrukowska, była sołtys wsi Piaski zmarła w wieku 82 lat. Sprawowała swój urząd od 1984 aż do 1999 r. Przez ten czas z zaangażowaniem wspierała lokalną społeczność. Dzięki niej we wsi powstało wiele inicjatyw. Aktywnie działała na rzecz mieszkańców wsi Piaski oraz naszej gminy, przez co cieszyła się uznaniem i poważaniem. Była osobą troskliwą, pogodną i serdeczną. Zaangażowana w sprawy sołectwa i jego mieszkańców pozostanie w pamięci jako dobra, aktywna i życzliwa osoba.

Śp. Gabriela urodziła się 7 marca 1959 r. w Miejskiej Górce i z naszym miastem związana była przez całe życie. Obowiązki rodzinne i zawodowe potrafiła łączyć z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Od 2006 r. Gabriela Ratajska była współzałożycielem i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu i Judo. Funkcję tę sprawowała z dużym zaangażowaniem. W 2010 r. uhonorowana została tytułem Działacza Społecznego Roku. W latach 2015 – 2019 działała w miejskogóreckiej Radzie Osiedla.
Gabriela Ratajska odeszła od nas niespodziewanie i za wcześnie. Zapamiętamy Ją jako osobę o pogodnym usposobieniu, życzliwą i serdeczną, a przy tym niezwykle wrażliwą, zawsze gotową do pomocy i wspierania innych.

Rodzinom zmarłych składam szczere wyrazy współczucia.
Karol Skrzypczak – Burmistrz Miejskiej Górki.