Opublikowano 07 lipca 2020

Odbiór odpadów z folii rolniczych

Odbiór odpadów z folii rolniczych - zdjęcie

W związku z realizacją programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Burmistrz Miejskiej Górki zawiadamia, iż w dniach od 13 do 20 lipca 2020 r. nastąpi odbiór ww. odpadów.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w wyznaczonym terminie, gdzie nastąpi odbiór.

Harmonogram odbioru zostanie przekazany sołtysom oraz zamieszczony na stronie urzędu.

Rolnicy proszeni są o zabranie dowodów osobistych, posegregowanie odpadów odpowiednio frakcjami, (oddzielnie: folie białe, folie czarne, siatka i sznurek oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag, a także o zwrócenie uwagi na ich czystość. W przypadku stwierdzenia znacznych zanieczyszczeń, odpady nie zostaną odebrane lub rolnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Poszczególne frakcje należy zapakować w osobne opakowania.

Więcej informacji pod nr tel. 887 114 117

Harmonogram odbioru odpadów - pobierz