Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejska Górka na lata 2017 - 2023

Okres realizacji: 2017 r.
Wykonawca: AWIL PF&C Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 66/3, 60-312 Poznań 
Koszt całkowity: 37.510,80 zł
Dofinansowanie: 33.759,72 zł
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Artykuły:

Lokalny Program Rewitalizacji