Opublikowano 21 sierpnia 2019

Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych

LCIWIS – Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych to projekt realizowany w okresie 1.04.2019-31.12.2023 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Poprzez zaplanowane działania będziemy dążyć do pobudzenia aktywności wspólnot i społeczności lokalnych w subregionie leszczyńskim (powiaty: leszczyński, m. Leszno, kościański, gostyński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

W ramach projektu przygotowaliśmy trzy pakiety dla podmiotów ekonomii społecznej:

Na ŁATWY START – dedykowany grupom inicjatywnym oraz mieszkańcom subregionu leszczyńskiego chcących działać w sferze pożytku publicznego. W ramach tego pakietu będzie można skorzystać z doradztwa ogólnego podczas którego doradca pomoże przy założeniu organizacji pozarządowej. Grupa inicjatywna zostanie wsparta przy konsultacji statutu, w przygotowaniu dokumentów rejestrowych do KRS a także poprzez cykl warsztatów na temat funkcjonowania organizacji.

Na EFEKTYWNY ROZWÓJ – kierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów już działających. Proponujemy: doradztwo ogólne, specjalistyczne (prawne, marketingowe, księgowe), szkolenia oraz coaching.

WSPÓŁPRACA i ROZWÓJ – zaplanowany z myślą o pozostałych mieszkańcach, którzy mają się dowiedzieć o działaniach podejmowanych w ramach III sektora ale także wychodzących poza ten sektor. Istotnym elementem projektu jest budowanie współpracy między podmiotami a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym będziemy organizować spotkania tematyczne, integrujące i sieciujące. Działalność CIWISa oraz możliwości współpracy z Urzędem Marszałkowskim będziemy promować w internecie, mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Dzięki Konkursowi Działania Godne Uwagi wyłonimy i wypromujemy najciekawsze działania III sektora w subregionie leszczyńskim.

Wszystkie działania specjalistyczne, oparte na wskaźnikach, zostaną wsparte przez działania animacyjne.

Koordynatorem projektu jest Mikołaj Kostaniak.

Kontakt: mikolaj.kostaniak(@)pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86

Wnioskowana kwota dotacji to 349 794,06 zł

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.