Kultura

Dane kontaktowe

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Jana Pawła II 6,
63-910 Miejska Górka

tel. (0-65) 54 74 181
tel. /fax  (0-65) 54 74 216
e-mail - kultura@miejska-gorka.pl 
www - www.osrodekkultury.info