Kościół pw. św. Klemensa w Zakrzewie

Metryka tego kościoła sięga kilkuset lat. Dokładna data tej świątyni jest jednak wątpliwa i przypuszcza się, że był to rok 1450. Zasadnicza część obecnego kościoła pochodzi z 1610 roku, kiedy to postawiono świątynie z bali modrzewiowych. W roku 1647, ówczesny właściciel Zakrzewa – Maciej Zakrzewski, ufundował murowaną kaplicę i zakrystię, które zostały dobudowane do drewnianego korpusu kościoła. Cały kościół został wzmocniony konstrukcją szkieletową w 1728 roku.

Od 1940 do 1945 roku kościół zakrzewski był zamknięty dla wiernych. Obrabowany przez okupanta - wywieziono z niego wiele cennych zabytków,  służył jako magazyn leków.

Na szczególną uwagę w tym kościele zasługuje barokowa polichromia z roku 1730 wykonana przez nieznanego autora. Przedstawia ona różne postacie z życia  religijnego, które zdobi roślinna wić, liście akantu i ornamenty cęgowe. Pokrywa ona sklepienie, ściany, słupy, belki pod chórem oraz drzwi do kruchty. Wewnątrz kaplicy, zamykanej na bramę znajduje się cel pielgrzymek – obraz Matki Boskiej Pocieszenia z połowy XVIII w.