Opublikowano 08 maja 2020

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli do dnia 24 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli do dnia 24 maja 2020 r.  - zdjęcie

KOMUNIKAT – DECYZJA W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKA GÓRKA

SZANOWNI RODZICE

Informuję, że po konsultacji i na wniosek dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego zawieszenie działalności publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Miejska Górka potrwa do 24 maja 2020 r.

Decyzja została podjęta w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną a przede wszystkim troskę o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci, ich najbliższych oraz pracowników przedszkoli.

Po upływie wskazanego terminu otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie przebiegać stopniowo i adresowane będzie do dzieci rodziców pracujących.

Nie będzie możliwy całkowity powrót do stanu przed pandemią.

 

                                                                         z poważaniem

                                                                  Burmistrz Miejskiej Górki

                                                                  /-/ Karol Skrzypczak