Opublikowano 02 stycznia 2020

Kolejny odcinek chodnika w Karolinkach już gotowy

Kolejny odcinek chodnika w Karolinkach już gotowy - zdjęcie

Pod koniec roku wybudowano kolejny już odcinek chodnika na ul. Rolniczej w Karolinkach. Prowadzi on od torów kolejowych, w kierunku oczyszczalni ścieków. Jego łączna długość wyniosła 100 metrów. Wykonawcą robót była firma AR-BRUK Arkadiusza Gajewskiego z Konar, która wykonała to zadanie za kwotę ponad 25 tys. zł.