Opublikowano 22 listopada 2018

Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt ratowniczy

Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt ratowniczy - zdjęcie

W dniu 20.11.2018 roku w Remizie OSP Miejska Górka odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Otrzymały je jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiałkowie, Miejskiej Górce, Oczkowicach i Konarach.

Gmina zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 51 950, 50zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 51 430, 50 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 513,50 zł.

W uroczystym przekazaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy: Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński, Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Miejskiej Górki, Sobiałkowa, Konar i Oczkowic.

Jednostki OSP w Miejskiej Górce i w Sobiałkowie włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Orzymały one specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego na potrzeby udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu wypadku. Natomiast jednostki OSP z Oczkowic i Konar otrzymały sprzęt medyczny – torbę ratowniczą, nosze (typu deska) oraz szyny.

Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym w wypadkach oraz innych zdarzeniach.

Fot. Urząd Miejski w Miejskiej Górce

J. Kupczyk