Opublikowano 26 listopada 2018

I Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

I Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W piątek, 23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Maria Antkowiak, wręczyła zaświadczenia o wyborze Radnym i Burmistrzowi Miejskiej Górki, którzy złożyli ślubowanie zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady. Ponownie przewodniczyć jej będzie Zdzisław Goliński, który sprawuje tę funkcję już piątą kadencję. Był jedynym kandydatem i uzyskał pełne poparcie radnych. Jego zastępcami ponownie zostali Barbara Szewczyk i Bernard Bałuniak. Podczas obrad ślubowanie złożył burmistrz Karol Skrzypczak, który gminą rządzić będzie już szóstą kadencję. Sesja została poprowadzona przez najstarszą radną, Marię Janiak.

W sesji wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, z Komendantem Radosławem Matysiakiem na czele. Podczas wystąpienia podziękował on gminie Miejska Górka za dofinansowanie nowego pojazdu dla rewiru dzielnicowych w Miejskiej Górce.