Opublikowano 29 marca 2019

I Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

I Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków - zdjęcie

Na powitanie Wiosny przedszkolaki z Gminy Miejska Górka spotkały się w Dłoni na I Gminnym Konkursie Recytatorskim: „W świecie poezji”. Wszystkich gości powitali gospodarze przedstawieniem pt. „Szukamy Wiosny”. Następnie odbył się konkurs recytatorski, którego honorowy patronat objęli Burmistrz Gminy Miejska Górka, Karol Skrzypczak oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dłoni, Maria Żyto. W konkursie wystąpiło 19 uczestników z Przedszkoli w: Miejskiej Górce, Niemarzynie, Gostkowie, Konarach i Dłoni.
Uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca - Danuta Orzechowska, pracownik Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, członkowie - Urszula Dupiczak – Radna Rady Gminy z Konar oraz Maria Żyto - przewodnicząca KGW w Dłoni. Dyrektor Zespołu Szkół w Dłoni, Arnold Ratajski podziękował wszystkim przedszkolakom za udział w konkursie.

Jury wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce: Stefania Waleńska z Gostkowa i Maria Krysiak z Miejskiej Górki
II miejsce: Aleksandra Maćkowiak z Miejskiej Górki i Nadia Bartkowiak z Gostkowa
III miejsce: Marcel Wawrzyniak z Niemarzyna i Małgorzata Matuszak z Gostkowa
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i maskotki, a laureaci nagrody książkowe. Dla gości Rada Rodziców Przedszkola w Dłoni przygotowała słodki poczęstunek.

Organizatorkami konkursu były: Bożena Bartyzel i Iwona Kozołup.