Opublikowano 10 października 2018

Hala widowiskowo-sportowa niebawem zostanie otwarta

Hala widowiskowo-sportowa niebawem zostanie otwarta - zdjęcie

Dobiegły końca prace związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce. Zarządzać nią będzie miejskogórecki Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Z nowego obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy gminy.

Obecnie trwają czynności odbiorowe, w czasie których skrupulatnie sprawdzane są wykonane pomieszczenia, urządzenia oraz sprzęt. Przeprowadzają je pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z Inspektorami Nadzoru. W toku odbioru hali wystąpiła konieczność usunięcia drobnych usterek, które są obecnie na bieżąco naprawiane przez jego wykonawcę. Weryfikowana jest także obszerna dokumentacja powykonawcza.

Obowiązkowego przeglądu obiektu dokonała już Państwowa Straż Pożarna w Rawiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Gmina otrzymała pozytywne opinie od tych służb i wystąpiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli, od którego również otrzymała pozytywną opinię o możliwości użytkowania hali. Obowiązkowe kontrole - jakości powietrza oraz kotłowni, która została przeprowadzona przez Urząd Dozoru Technicznego, również przebiegły pomyślnie.

Gmina otrzymała już wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą hali, które nastąpi na końcu października, będą mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przez dyrektorów szkół harmonogramu korzystania z hali. Planowo pierwsze zajęcia wychowania fizycznego mają odbyć się na niej pod koniec października.

Już w piątek, 12 października w obiekcie odbędą się dwie uroczystości zorganizowane przez miejskogórecką Szkołę Podstawową oraz Zespół Szkół w Miejskiej Górce. Po południu, tego dnia, w godzinach od 15.00 do 18.00, hala zostanie udostępniona do zwiedzania  mieszkańcom gminy.